Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma Trojan Sport S.C. J. Trojanowicz i A. Druzgalska z siedzibą w Bereście, Berest 98, 33-380 Krynica Zdrój legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej: 734 354 04 03 przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Trojan Sport z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności firma Trojan Sport zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Trojan Sport sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Trojansport.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Trojansport.pl jest firma Trojan Sport.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy Trojan Sport w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu trojansport.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Trojansport.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w trojansport.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Trojan Sport informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Trojan Sport za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez firmę Trojan Sport wiadomości o korzystaniu przez Klienta z trojansport.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Trojan Sport może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole są przekazywane Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 657-008-22-74. 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Credit Agricole Bank Polska. płatności za nabyte w Trojansport.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Trojansport.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole

10. Firma Trojan Sport zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy firma Trojan Sport zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Troja Sport danych osobowych innemu niż Trojan Sport administratorowi danych.

11. Firma Trojan Sport zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Trojan Sport zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Trojan Sport może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Trojan Sport. lub też gdy firma Trojan Sport uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Trojansport.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Firma Trojan Sport wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13. Firma Trojan sport stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z trojansport.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Trojansport.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

gwarancja najniższejceny

ekspresowawysyłka

profesjonalnedoradztwo

szerokiasortyment

doświadczenie20 lat

zwrot do14 dni

darmowa dostawa od400 zł

dobór sprzętu ankieta

faq

porady narciarskie

trojan sport opinie

karta podarunkowa trojan sport

profesjonalny serwis wypozyczalnia

Newsletter

Bądź zawsze na czasie

zAPISZ SIĘ, A W PREZENCIE OTRZYMASZ DARMOWY PORADNIK DLA NARCIARZY!